Діяльність Новоушицької районної філії Хмельницького обласного центру занятості у 2018 році

Картинки по запросу центр зайнятості

  • Послугами районної служби зайнятості скористалися 4,1 тис. безробітних громадян, що на 10,1% менше ніж у відповідному періоді минулого року. З початку поточного року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 505 осіб, що на 10,7 менше ніж у 2017 році.

  • Сприяння працевлаштуванню громадян. За сприяння служби зайнятості отримали роботу 300 осіб, в тому числі 210 зареєстрованих безробітних.Рівень працевлаштування безробітних склав 24,8 %.Середня тривалість пошуку роботи становила 147 дні ,що збільшилась у порівнянні з 2017 роком на 5 днів.

Надано 16 консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах 3 спеціалістів органів державної влади, територіальних органів міністерств, підприємств, установ та організацій.Скориставшись одноразовою виплатою допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 3 безробітних започаткували власну справу.

На нові робочі місця працевлаштовано 15 безробітних з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 11 роботодавцям, в тому числі 8 суб’єктам малого підприємництва.

  • Підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. За направленням районної служби зайнятості підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 58 безробітних за професіями та напрямами актуальними на ринку праці. Рівень працевлаштування після проходження професійного навчання становив 100%.

Профорієнтаційні послуги отримали 2402 громадян, з них 797 мали статус безробітного (або 94 % до кількості безробітних на обліку).

  • Залучення до тимчасової зайнятості. У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 151 особа. До громадських робіт залучено 77безробітних.

  • Попит на робочу силу. У базі даних Новоушицької районної філії налічувалося 373 вакансій, що на 16,2% більше ніж у 2017 році. Забезпечено укомплектування 276 вакансій, що більше на 17,9 % ніж у 2017 році. Рівень укомплектування вакансій склав 74%, що більше на 1,1 в.п. ніж у минулому році. Середня тривалість укомплектування вакансій становила 12 днів та збільшилась на 2 дні у порівнянні з 2017 роком.

Актуальними станом на 1 січня 2019 року залишилось 15 вакансій (підтверджених формою 3-ПН), що на 7,1% більше ніж на відповідну дату 2018 року. У середньому на одну вакансію (за формою 3-ПН) претендували 21 особа, у тому числі серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів — 37 осіб, професіоналів — 26 осіб, серед фахівців – 2 особи, технічних службовців – 13 осіб, серед працівників торгівлі та сфери послуг – 45 осіб, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 33 особи, кваліфікованих робітників з інструментом – 25 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 52 особи, без спеціальної підготовки – 65 осіб.

  • Станом на 1 січня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних становила 308 осіб, з них 284 особи отримують допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2018 року становив 2425 грн. Із загальної кількості безробітних 42,2% складали жінки, 25% – молодь віком до 35 років, 45,8 % – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 83,8 % безробітних проживають у сільській місцевості.